Da li ste zadovoljni općinskim uslugama?

Da li su se svi općinski servisi popravili u odnosu na 2015 godinu?