VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za registar i upravljanje imovinom
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Anela Šećerović, Stručni saradnik
Telefon: 033 562 343
E-mail: Anela.Secerovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć građanima u rješavanju njihovih problema u pogledu uslova stanovanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama, Član 15. i 27.-31. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 3/12); Zakon o javnim nabavkama, 17, stav 1 (“Službeni glasnik BiH” 39/14); Odluka o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi broj: 01-49-1148/12 od 26.04.2012., Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 22/12); Instrukcija o načinu prijave i otklanjanja kvara , svi (Službene novine Kantona Sarajevo 15/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Upravitelj (Ime i prezime)
Adresa upravitelja
Kontakt telefon
Ulica i broj zgrade za koju se podnosi zahtjev
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o obavljanju poslova upravitelja Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Original ili Ovjerena kopija
Zajednički ugovor između upravitelja i etažnih vlasnika (ili Rješenje o prinudnom upravljanju) i cjenovnik radova-usluga (Shodno članu 51. stav (1) tačka dd), Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom) Upravitelj i etažni vlasnik Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o izvedenim radovima na hitnoj intervenciji Upravitelj Original ili Ovjerena kopija
Nalog urbanističko – građevinskog inspektora Građevinski inspektor Original ili Ovjerena kopija
Predmjer i predračun radova za nužnu popravku Upravitelj Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost stanara na utrošak novčanih sredstava za radove „hitne intervencije“ Stanari/putem upravitelja Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o dostavljenom predmjeru i predračunu radova sanacije Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (Shodno članu 28. stav (2) i (4), Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom) Upravitelj Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva