VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvedina Buzar, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-420
E-mail: elvedina.buzar@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Privođenje zemljišta krajnjoj namjeni izgradnjom objekta (stambeno, poslovnog i dr.), a u skladu sa planskom dokumentacijom odnosno mišljenjem nosioca izrade planske dokumentacije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju , Član 131.-142. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o upravnom postuku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za zahtjev za tehnički pregled objekta radi izdavanja odobrenja za upotrebu izgrađenog, rekonstruisanog ili nadzidanog objekta Promil od vrijednosti objekta utvrđene u tehničkoj dokumentaciji prema kojoj je pribavljeno odobrenje za građenje, a najviše 150 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722436; prima. Općina Centar
Troškovi rada komisije za vršenje tehničkog pregleda izvedenih radova Minimalno 50 KM po članu komisije 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722436; prima. Općina Centar
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Ulica i broj građevine
Investitor
Broj i datum pravosnažne građevne dozvole
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Građevinska dozvola Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Ovjerena kopija
Uplatnice naknada/taksa Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva