VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Plećan, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-419
E-mail: alma.plecan@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za građenje objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju, Član 98.-117. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, Član 32 (“Službene novine FBiH” broj: 66/13); Odluka o građevinskom zemljištu , Član 49. i 51. (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 17/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju koji se izdaje po Zakonu o prostornom uređenju 0,5 promila od vrijednosti objekta, a najviše 150 KM 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722436; prima. Općina Centar
Naknada za rentu (dograđivanje i naziđivanje) 1250 KM kao osnovica za izračunavanje visine rente x procenat zone x korisna projektirana površinaza obračun 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722435; prima. Općina Centar
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta (izgradnja, dogradnja i nadzidjivanje) Množenje prosječne cijene opremanja koja iznosi 150 KM/m2 sa procentom učešća pripremnih radova 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722433; budž.org. /; prima. Općina Centar
Naknada za sklonište (izgradnja, dogradnja i nadzidjivanje) 1% od predračunske vrijednosti iz projektne dokumentacije (zanatsko građevinski radovi i unutrašnje instalacije objekta) 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722442; budž.org. /; prima. Općina Centar
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Katastarska čestica objekta
Katastarska općina objekta
Ulica
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz katastra Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original
Dokaz o pravu građenja Općinski sud, Općinsko vijeće i Služba za imovinsko pravne poslove Original ili Ovjerena kopija
Glavni ili izvedbeni projekat u dva primjerka/ukoliko je izrađen na stranom jeziku sa potvrdom o izvršenoj nostrifikaciji Ovlašteni arhitektonski biro Original
Saglasnosti BH Telekoma BH Telekom Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost vodovoda i kanalizacije JP Vodovod i kanalizacija Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost Sarajevo gasa/Toplana JP Sarajevo gas/Toplane Original ili Ovjerena kopija
Saglasnot Elektroprivrede JP Elektroprivreda Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost zaštite na radu /za poslovni objekat Ovlaštene firma Original
Saglasnost zaštite od požara i ekplozija /poslovni objekat Ovlaštene firme Original
Drugi prilozi određeni posebnim zakonom Ovlašteni organ Original ili Ovjerena kopija
Uplatnice 3 Banka/Pošta Original
Saglasnosti pribavljene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za predmetnu građevinu, (saglasnosti na lokaciju). Stanari/Nadležna institucija Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva