VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava; Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ehlimana Festa, šefica Odsjeka za matični ured
Telefon: 033/ 56 23 86
E-mail: maticno@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je potvrda autentičnosti potpisa , prijepisa i rukopisa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa, Član 1. (“Službeni list SR BiH” broj: 37/71, 39/85, 42/89); Uputstvo o izvršenju zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa, Tačke 1. – 27. (“Službeni list RBiH” broj: 8/76);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za ovjeru rukopisa i prepisa Za ovjeru potpisa 4,00 KM, Za prvi polutabak 2 KM,a za svaki slijedeći polutabak 1KM, a za ovjeru poslovnih knjiga 0,50 KM od svakog lista Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokumenti čija se ovjera traži Nadležne isntitucije Na uvid
Pasoš ili lična karta kod ovjere potpisa MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE Polutabak = 1 list. (Prvi list= 2KM, svaki sljedeći list 1KM)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf