VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alijagić Aida, Adilović Adis – viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: aida.alijagic@centar.ba, adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Preseljenje predmeta po mjestu prebivališta podnosioca
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Član 28. (“Službene novine FBiH” broj: 33/04, 56/05,70/09 i 9/10);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Općina u koju je preselio podnosilac zahtjeva
Ulica i broj na koju je preselio podnosilac zahtjeva
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
CIPS-ova lična karta MUP Ovjerena kopija
Prijava prebivališta MUP Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf