VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Aida Hadžić
Telefon: 033 562 449
E-mail: aida.hadzic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Jednokratna novčana pomoć za sufinansiranje troškova postupka vantjelesne oplodnje (poticanje nataliteta)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje vantjelesne oplodnje
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju za oba partnera  PU Centar  Ovjerena kopija Dokument ne stariji od 6 mjeseci
Potvrda o prijavi prebivališta za oba partnera  CIPS  Ovjerena kopija Dokument ne stariji od 6 mjeseci
Kućna lista podnosioca zahtjeva  Općina  Ovjerena kopija Dokument ne stariji od 6 mjeseci
Izvod iz matične knjige vjenčanih ili ovjerena izjava oba partnera o postojanju vanbračne zajednice Općina Ovjerena kopija Dokument ne stariji od 6 mjeseci
Nalazi i dokazi za liječenje neplodnosti metodama vantjelesne oplodnje Institucija:
Nadležna ginekološko-akušerska klinika ili specijalista ginekolog
 Ovjerena kopija Dokument ne stariji od 6 mjeseci
Predračun troškova postupka vantjelesne oplodnje Zdravstvena ustanova koja provodi uslugu Ovjerena kopija Dokument ne stariji od 6 mjeseci
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva