VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Merima Cviko
Telefon: 033 562 512
E-mail: merima.cviko@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Olakšavanje aplikantima prijavu za mobinost mladih
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
 Zahtjev udruženja, fondacije ili obrazovne ustanove za dodjelu sredstava za ili u ime člana/članova  Udruženje, fondacija ili obrazovna ustanova Original ili
ovjerena kopija
 Potpisan i ovjeren zahtjev sa tačno naznačenim vremenskim rokom i iznosom potrebnih sredstava
 CIPS  MUP KS Original ili
ovjerena kopija
 Ugovor sa bankom  Banka Original ili
ovjerena kopija
 Kopija pozivnog pisma organizatora  Udruženje, fondacija ili obrazovna ustanova Original ili
ovjerena kopija
 Svrha dolaska
 Izjava o obezbjeđenju drugih sredstava  Udruženje, fondacija ili obrazovna ustanova Original ili
ovjerena kopija
Ukoliko traže sufinansiranje
 Izjava da nisu dobili sredstva od drugih donatora  Udruženje, fondacija ili obrazovna ustanova Original ili
ovjerena kopija
 Ukoliko traže sufinansiranje
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva