VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Velid Đelilović, Stručni saradnik za sport
Telefon: 033/562-474
E-mail: velid.djelilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podrška mladim i perspektivnim sportistima kroz program sufinansiranja njihovog odlaska na internacionalna takmičenja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odluka o sufinansiranju odlaska mladih sportista sa područja općine Centar Sarajevo na internacionalna takmičenja broj: 09/C-36-3/20: 09/C-38-1381/19 od 30.12.2019.;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime (ime jednog roditelja)
lica koje učestvuje na internacionalnom takmičenju
Prezime i ime jednog roditelja / staratelja [za maloljetnu djecu]
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o evidenciji prebivališta / boravišta CIPS – za lice koje učestvuje na internacionalnom takmičenju CIPS Original ili ovjerena kopija Ako je kandidat maloljetan, potvrda o kretanju roditelja /staratelja
Ne stariji od 6 mjeseci
Potvrda kluba da je takmičar aktivan član kluba Klub Original ili ovjerena kopija ///
Dokaz ili potvrda o učešću na internacionalnom takmičenju u tekućoj kalendarskoj godini Organizator takmičenja / klub Original ili ovjerena kopija
Dokaz da trošove odlaska na sportsko takmičenje ne snosi organizator Organizator takmičenja Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana
OBAVJEŠTENJE  ///
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf