VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za stambene i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Šef odsjeka: Sanela Šahinović
Telefon
: 033 562 359
E-mail: sanela.sahinovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć građanima u rješavanju njihovih problema u pogledu uslova stanovanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama, Član 15. i 27.-31. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 3/12); Zakon o javnim nabavkama, 17, stav 1 (“Službeni glasnik BiH” 39/14); Odluka o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi broj: 01-49-1148/12 od 26.04.2012., Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 22/12); Instrukcija o načinu prijave i otklanjanja kvara , svi (Službene novine Kantona Sarajevo 15/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Upravitelj (Ime i prezime)
Adresa upravitelja
Kontakt telefon
Ulica i broj zgrade za koju se podnosi zahtjev
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o obavljanju poslova upravitelja Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Original ili Ovjerena kopija
Zajednički ugovor između upravitelja i etažnih vlasnika (ili rješenje o prinudnom upravljanju) i cjenovnik radova-usluga Upravitelj i etažni vlasnik Original ili Ovjerena kopija čl.51. stav (1) tačka dd), Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom “Sl.novine KS” broj 19/17
Dokaz o izvedenim radovima na nužnoj popravci Upravitelj Original ili Ovjerena kopija
Nalog urbanističko – građevinskog inspektora Original ili ovjerena kopija Original ili Ovjerena kopija
Predmjer i predračun radova za nužnu popravku Upravitelj Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost stara na utrošak novčanih sredstava za radove “nužne popravke” Upravitelj Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva