VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za obavljanje trgovačke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutrašnjoj trgovini, Član 15. (“Službene Novine FBiH” broj: 40/10); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , član Svi (Službeni Glasnik BiH 47/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 1411965320008475 Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Sjedište trgovačke radnje, ulica i broj
Predmet poslovanja
Naziv radnje
Datum
Potpis podnsoioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca
Dokaz o stručnoj spremi /svjedočanstvo , diploma Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original ili ovjerena kopija (Samo za trgovinu prehrambenim proizvodima )
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora /ZK izvadak, ugovor Nadležni sud / Podnosilac Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava da prostor ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da nema zasnovan radni odnos Biro za zapošljavanje / PIO-MIO Original ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava da nema već osnovanu trgovačku radnju Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da pravomoćnom presudom nije izrečena mjera zabrane/Uvjerenje Općinskog suda ili prekršano uvjerenje Nadležni sud Original ili ovjerena kopija Prekršajno odjeljenje
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva