VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Belma Bašović, viši stručni saradnik za normativno pravne poslove
Telefon: 033 562-448
E-mail: belma.basovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dodjela u zakup poslovnih zgrada i prostorija kojima raspolaže Općina Centar Sarajevo.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, Član 1.-3. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 14/97 i 29/09 ); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj:2/98 i 48/99); Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo, Član 1.-5. (Službene novine Kantona Sarajevo br. 23/15 i 40/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa
Broj telefona
Oznaka prostora
Saglasnot trenutnog zakupca u slučaju neposredne dodjele sa preuzimanjem duga prethodnika
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt o registraciji firme Općinski sud/Nadležna Općinska služba Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje ista Služba u skladu sa članom 134 ZUP-a
Uvjerenje o pripadnosti Armiji RBiH ( po potrebi) Nadležno Ministarstvo Ovjerena kopija
Dokaz o obavljanju deficitarne djelatnosti / rješenje / Nadležni Općinski organ Ovjerena kopija po potrebi
Dokaz da je civillna žrtva rata – po potrebi Nadležni Općinski organ Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva