VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja trajnog odobrenja za obavljanje javnog prijevoza.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, Član 16. stav 3. (“Službene Novine FBiH” broj: 32/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo , Član 4. i 5. („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 11/14); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu, Svi članovi („Službene novine FBiH“ broj: 65/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske ako ovom Tarifom nije propisana dr taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Privremeno rješenje kojim je odobreno obavljanje javnog prijevoza Nadležna općinska služba Original
Potvrda o obezbijeđenom stajališnom mjestu Ministarstvo saobraćaja KS Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o ispunjavanju tehničkih i eklpoatacionih uslova za vozila Ministarstvo saobraćaja KS Original ili Ovjerena kopija
Saobraćajnu dozvolu MUP KS Original ili Ovjerena kopija
Licenca i taksi oznaka Ministarstvo saobraćaja KS Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva