VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o turističkoj djelatnosti , Član 28. (“Službene Novine FBiH” broj: 32/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 1411965320008475 Vrsta prihoda: 722121; Primalac:
Budžet Kantona Sarajevo Općina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Datum
Potpis podnsoioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališta podnosioca Općina pribavljati po službenoj dužnosti
Svjedočanstvo/diploma o srednjoj stručnoj spremi Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča Federalno ministarsvo okoliša i turizma Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča dok ta mjera traje Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija Uvjerenje Općinskog suda Sarajevo – Prekršajno odjeljenje općine mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva
Ljekarsko uvjernje Zdravstvena institucija Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva