VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti u izdvojenom prostoru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 16. (“Službene Novine FBiH” broj: 35/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi (“Službeni Glasnik BiH” broj: 47/10 ); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, Svi ( “Službene novine FBiH” broj: 66/09 i 16/12); Uredba o izmjeni uredbe o vezanim i posebnim obrtima, Svi (“Službene novine FBiH” broj: 16/12); Odluku o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo , Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 30/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske ako ovom Tarifom nije propisana dr taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Izdvojeni prostor je u ulici, broj
Površina
Prostor bi se obavljao za obavljanje registrovane djelatnosti
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o registrovanoj djelatnosti Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Za djelatnosti koje nisu registrovane pri Općini Centar Sarajevo
Rješenje kojim je odobreno osnivanje radnje, odnosno obavljanje djelatnosti Nadležna općinska služba Ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija (Ugovor o zakupu ili ZK)
Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac izjave o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnostiOvjerena izjava da prostor ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti Nadležna općinska služba Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva