VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Preregistracija djelatnosti iz samostalne u zajedničku.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 42. (“Službene Novine FBiH” broj: 35/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske ako ovom Tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podnesak 8 KM 1411965320008475 Vrsta prihoda: 722121; Primalac:
Budžet Kantona SarajevoOpćina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Naziv firme
Ime vlasnika, ulica i broj
Firma zajedničke radnje
Poslovno sjedište zajedničke radnje, ulica i broj
Prezime i ime suvlasnika
Potpis podnosioca i suosnivača
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Nadležna općinska služba za rad i socijalnu politiku Općina pribavlja po službenoj dužnosti
Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja navedene djelatnosti Nadležni sud Original Uvjerenje Općinskog suda Sarajevo – Prekršajno odjeljenje općine mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova Original Za djelatnosti koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda
Uvjerenje o nezaposlenosti Biro Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je u radnom odnosu Podnosilac zahtjeva Kopija Za pokretanje djelatnosti kao dopunske
Dokaz o statusu penzionera Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija Za podnosioca zahtjeva koji uživa status pune penzije
Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma), majstorski ispit Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Ugovor o osnivanju zajedničke radnje Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija Ortački ugovor
Uplatnica Banka/Pošta Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva