VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih i drugih uslova.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Čl. 4 (Službene Novine F BiH broj: 32/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi (“Službeni Glasnik BiH” broj: 47/10 ); Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“, Svi ( “Službene novine FBiH” broj: 40/10); Odluku o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo , Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/15); Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području Općine Centar Sarajevo, Svi (Oglasna ploča Općine Centar Sarajevo broj: 10-49-2805/14 od 16.12.2014.godine);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Troškovi rada Komisije 130 338-690-22965752-19 Vrsta prihoda: 722436;
Primalac: Općina Centar Općina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Vrsta djelatnosti
Površina poslovnog prostora
Ulica poslovnog prostora
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to niije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o pravu vlasništva poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Stručno mišljenje o zaštiti od buke Pravno lice registrovano za izdavanje stručnog mišljenja Ovjerena kopija
Atest za struju izdat od ovlaštene institucije Pravno lice registrovano za izdavanje stručnog mišljenja Ovjerena kopija Ne stariji od 5 godina
Protivpožarnu saglasnost Pravno lice registrovano za izdavanje stručnog mišljenja Ovjerena kopija Ne stariji od 5 godina
Priznanica o uplati naknade za pregled prostora Podnosilac zahtjeva Original
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva