VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za lokalni ekonomski razvoj
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Senad Ridžal, Viši referent za kontrolu poslovnih prostora
Telefon: 033-562-369
E-mail: senad.ridzal@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Spriječavanje ugostitelja da vrše malverzacije u smislu cijene i kvaliteta određenog prehrambenog artikla ili napitka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ugostiteljsoj djelatnosti F BiH, Član 11. stav 8. i 9. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 32/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za ostale ovjere, osim katastarskog plana 2 KM Taksena markica
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv privrednog društva, poslovne jedinice
Adresa sjedišta
Naziv ugostiteljske radnje
Adresa sjedišta
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Naziv objekta
Sjedište objekta
Ulica i broj
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Normative o utrošku namirnica za pojedina jela pića i napitke (2 primjerka) Nadležna služba Original
Cjenovnik (2 primjerka) Podnosioc zahtjeva Original
Rješenje o registraciji privrednog društva-poslovne jedinice, odnosno o osnivanju ugostiteljske radnje Nadležna instituciija Kopija Pribavljati po službenoj dužnosti rješenje o osnivanju ugostiteljske radnje
Rješenje o ipunjavanju minimalno tehničkih uslova za poslovni prostor, ukoliko se radi o privrednom društvu Nadležna služba Kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva