VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-468
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti putem stručnog poslovođe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Čl. 28 (Službene Novine F BiH broj: 35/09); Zakon o upravnom postupku, Čl. 200 (Službene Novine F BiH broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi (Službeni Glasnik BiH 47/10 ); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, Svi ( Službeni novine FbiH 66/09 i 16/12); Uredba o izmjeni uredbe o vezanim i posebnim obrtima, Svi (Službene novine FBiH 16/12); Odluku o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo , Svi (Službene novine Kantona Sarajevo 30/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt email
Sjedištem radnje, ulica i broj
Predmet poslovanja
Naziv firme
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca Općina pribavlja po službenoj dužnosti
Dokaz o stručnoj spremi /svjedočanstvo , diploma Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original Za djelatnosti koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda
Dokaz (razlog) o spriječenosti poslodavca da obavlja djelatnost Podnosioc zahtjeva Ovjerena kopija
Dokaz da pravomoćnom presudom nije izrečena mjera zabrane/Uvjerenje Općinskog suda ili prekršano uvjerenje Nadležni sud Original
Dokaz da nema zasnovan radni odnos Biro Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva