VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za finansije
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-468
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Povrat pogrešno ili više uplaćenog novca podnosiocu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200 (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Centar , član 25 ;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime uplatioca
Adresa stanovanja/sjedišta
Datum i mjesto
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uplatnica o izvršenoj uplati Banka/Pošta Kopija
Potvrda banke o otvoreno transakciskom / tekućem računu podnosioca zahtjeva Banka/Pošta Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva