VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Imra Ramljak, Stručni saradnik
Telefon: 033-562-468
E-mail: imra.ramljak@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili  obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 1411965320008475 Vrsta prihoda: 722121; Primalac:
Budžet Kantona Sarajevo Općina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Naziv pravnog subjekta
Kontakt telefon
Kontakt email
Datum
Potpis podnosioca
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališta podnosioca Općina pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma),

Majstorski ispit

Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original ili ovjerena kopija
Dokaz da pravomoćnom presudom nije izrečena mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti dok ta mjera traje Nadležni sud Original ili ovjerena kopija Uvjerenje Općinskog suda Sarajevo – Prekršajno odjeljenje
Uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje – Biro za zapošljavanje Original ili kopija Uz original na uvid
Izjava da podnosilac zahtjeva nema već osnovanu ugostiteljsku radnju na teritoriiju Federacije Bosne i Hercegovine Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora /ZK izvadak, ugovor Nadležni sud / podnosilac Original ili ovjerena kopija
Uplatnica Banka / Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva