VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Munira Nović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033/562-453
E-mail: munira.novic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Legalizacija bespravno izgrađenog objekta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, Član 61. ( “Službene novine FBiH” broj: 25/03, 16/04 i 67/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. ( “Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, Član 18. ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 6/06, 18/07, 18/08 i 35/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Naknada za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – renta Građevinska cijena po m2 je 1.450,00 KM kao osnovica za obračun po zonama:

I zona – 87,00 KM,
II – 72,50 KM,
III – 58,00 KM,
IV – 43,50 KM,
V – 29,00 KM,
VI – 14,50 KM

3386902296575219 Vrsta prihoda: 722435; Primalac:
Općina Centar Sarajevo Broj općine: 077
Naknada za dodijeljeno zemljište 3386902296575219 Vrsta prihoda: 722431; Primalac:
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Katastarska čestica građevine
Katastarska općina građevine
Ulica i broj građevine
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Lokacija objekta Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Zemljišno-knjižni izvadak Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Pravni osnov korištenja predmetnih nekretnina (kupoprodajni ugovor ovjeren na sudu, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.) Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Glavni izvedbeni projekat Projektantska kuća Original
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf