VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvedina Buzar, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-420
E-mail: elvedina.buzar@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, Član 63. i 71. (“Službene novine FBiH” broj: 25/03 i 16/04); Zakon o upravnom postuku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o građevinskom zemljištu , Član 27., 28. i 29 (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 42/12 i 50/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Troškovi uređenja gradskog građevinskog zemljišta Programom uređenja gradskog građevinskog zemljišta ili u skladu  Odlukom o građevinskom zemljištu 3386902296575219 Vrsta prihoda: 722433; Primalac: Općina Centar
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Broj i datum urbanističke saglasnosti
Investitor
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Original ili Ovjerena kopija
Glavni ili izvedbeni projekat
(u jednom primjerku – faza arhitekture)
Ovlašteni arhiktektonski biro/Stručno lice Ovjerena kopija
Saglasnosti uslovljene u urbanističkoj saglasnosti Nadležne institucije Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja, rješenje imovinsko pravne službe ili ZK izvadak Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina / sud Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva