VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Plećan, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-419
E-mail: alma.plecan@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za građenje objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju, Član 98.-117. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj 2/98 i 48/99); Zakon o stvarnim pravima, Član 32 (“Službene novine FBiH” broj: 66/13); Odluka o građevinskom zemljištu , Član 49. i 51. (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 17/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za zahtjev za izdavanje odobrenja za izgradnju koji se izdaje po Zakonu o prostornom uređenju 0,5 promila od vrijednosti objekta, a najviše 150 KM 3386902296575219 Vrsta prihoda: 722436;  Primalac: Općina Centar
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Katastarska čestica objekta
Katastarska općina objekta
Ulica
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz katastra Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original
Dokaz o pravu građenja Općinski sud, Općinsko vijeće i Služba za imovinsko pravne poslove, Notar ili Općina Centar Original ili Ovjerena kopija
Ovjeren Glavni ili izvedbeni projekat u dva primjerka / ukoliko je izražen na stranom jeziku sa potvrdom o izvršenoj nostrifikaciji/ revidovan od strane ovlaštene revidentske kuće Ovlašteni arhitektonski biro Original
Saglasnosti propisane u urbanističkoj saglasnosti Nadležne institucije Original ili Ovjerena kopija
Drugi prilozi određeni posebnim zakonom Ovlašteni organ Original ili Ovjerena kopija Ukoliko je propisano urb.saglasnosti
Uplatnice za naknade propisane u urbanističkoj saglasnosti Banka / Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva