VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za investicije i komunalni razvoj
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Begić Alma, Stručni suradnik
Telefon: 033-562-419
E-mail: begic.alma@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za postavljanje na fasadama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju , član 78. (Službene novine KS 7/05); Odluka o postavljenju firmi i reklama na građevinsma i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo , Član 2., 3. i 6. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Ulica i broj objekta
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt o registraciji firme odnosno dozvola za rad (osim za zastave, satelitske antene i klima uređaje) Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadak ZK Ured Original
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Original
Projekat kojim se prikazuje sadržaj,  detaljan tehnički opis, prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom postavljanja, statički proračun sigurnosti ovjeren od ovlaštenog lica Ovlašteni arhitektonski biro / Ovlaštene firme Original
Saglsnost za priključenje na električnu mrežu JP Elektroprivreda BiH Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost za mjere zaštite od požara i eksplozija na projekat koji se napajaju električnom energijom Ovlaštene Firme Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena saglasnost etažnih vlasnika u skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima  za objekte kolektivnog stanovanja ili saglasnost vlasnika objekta na kojem se traži postavljanje Original
Listing stanara za objekte kolektivnog stanovanja Upravitelj zgrade Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Odobrenje za postavljanje daje se na period od 2 godine uz mogućnost produženja za još dvije ukoliko nije došlo do promjene uslova pod kojim je odobrenje izdato koje je produženo.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva