VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amela Fejzić, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-421
E-mail: amela.fejzić@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine za javni parking prostor.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o privremenom korištenju javnih površina, Član 8.-19. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 20/04 i 26/12 ); Zakon o prostornom uređenju, Član 79. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Centar Sarajevo, Član 2. i 3. (“Službene novine Kantona
Sarajevo” broj: 9/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Ulica javne površine
Period korištenja javne površine
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o izboru najpovoljnije ponude po oglasu Općinska komisija Original ili Ovjerena kopija
Idejno rješenje (osnova sa označenim priključcima, izgled i tehnički opis prema uslovima za dodijeljenu lokaciju) Ovlašteni arhitektonski biroi Original
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured općinskog suda Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Urbanistička saglasnost za privremeno korištenje javnih površina je jedna godina, a najviše dvije godine..
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva