VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za investicije i komunalni razvoj
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dženita Bogunić Kešelj, Šef odsjeka za komunalne poslove
Telefon: 033-562-405
E-mail: djenita.bogunic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja o promjeni naziva ulice (raniji naziv u novi naziv).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o obilježavanju ulica i trgova i zgrada brojevima , 20 (Službene Novine Kantona Sarajevo 7/94 i 12/06); Pravilnik o postupku davanja mišljenja o utvrđivanju ili promjeni imena ulica, trgova, parkova, mostova, institucija, ustanova, naselja i dr objekata na podrućju Općine Centar , Cijeli Pravilnik (Službene Novine Kantona Sarajevo broj: )
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Raniji naziv ulice
Novi naziv ulice
Raniji broj
Novi broj
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o izvršenoj promjeni
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva