VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Kana Rahmanović, stručni savjetnik
Telefon: 033-562-416
E-mail: kana.rahmanovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA ///
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, 24/17)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Objekat
Adresa (ulica i broj) objekat
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Orginal ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Orginal ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Uvezani i ovjerenig predmjer sa predračunom radova Arhitektonski biro Orginal ili ovjerena kopija Dva primjerka
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf