VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za investicije i komunalni razvoj
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Lokacija reklame
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt o registraciji firme odnosno dozvola za rad Nadležni sud/nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Pravosnažna urbanistička saglasnost (za reklame preko 2m2) Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Original ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Original
Izvod iz katastra podzemnih instalacija Zavod za izgradnju KS Original
Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima Nadležna općinska  služba Original ili ovjerena kopija
Projekat reklame (koji sadrži tekst, detaljan tehnički opis, prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom, statički proračun sigurnosti ovjeren od ovlaštenog lica) Ovlašteni arhitektonski biro / Ovlaštene firme Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva