VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Kabinet općinskog načelnika
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) SVE DJELATNOSTI
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasanbegović Rada, šefica Odsjeka za opću upravu
Telefon: 033/ 562 396
E-mail: rada.hasanbegovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućavanje podnositeljima zahtjeva (građanima, nevladinim organizacijama, novinama, privrednim društvima) pristup svim informacijama sačinjenim u radu javnog organa.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, Član 14. (“Službene novine FBiH” broj: 32/01 i 48/11); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Uputstvo o provođenju Zakona o slobodi pristupa informacijama Federacije bosne i Hercegovine , Svi (“Službene novine FBiH” broj: 57/01); Vodić za pristup informacijama , Svi (WEB Stranica);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Usluge umnožavanja informacija iznad 10 prvih besplatnih stranica 0,5 KM za svaku stranicu A4 i 10,00 KM po CD-u za elektronsku dokumentaciju Gotovinsko plaćenje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Informacija kojoj se pristupa
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Punomoć ukoliko se zahtjev predaje od strane punomoćnika Ovlaštena osoba Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf