VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasanbegović Rada, Šef odsjeka za opću upravu
Telefon: 033/ 562 396
E-mail: rada.hasanbegovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Tačan i komletan upis u matičnim knjigama predstavlja osnov za izdavanje ličnog dokumenta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama , Član 42. i 47. („Službene novine FBiH” broj: 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu BiH, Član 6., 7. i 37. (“Službeni glasnik BiH” broj: 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09 i 87/13); Zakon o državljanstvu Federacije BiH, Član 5., 6. i 40. (“Službene novine FBiH” broj: 43/01, 1/03, 22/09, 61/09 i 65/11)); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Svi (“Službene novine FBiH“ broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine, promjene entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih , Član 45. (“Službene novine FBiH” broj: 108/12); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, Član 17 (Službene novine FBiH broj: 86/12,25/13,36/13,45/13,66/13 i 8/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Lice za koje se traži ispravka
Postojeće/potrebno prezime, ime, JMB
Postojeći/potrebni datum i mjesto rođenja
Postojeći/potrebni datum sklapanja braka
Postojeće/potrebno državljanstvo
Postojeće/potrebno prezime i ime bračnog druga
Postojeće/potrebno prezime i ime oca/majke
Postojeći/potrebni dan, mjesec i godina rođenja/smrti
Postojeće/potrebno mjesto smrti
Mjesto sahrane/smrti
Nacionalnost
Treba upisati nove podatke za sve navedeno sto se mijenja
Potpis podnosioca prijave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR, MKV, MKD, MKU zavisno od vrste ispravke Općina Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Lična karta MUP Kopija ili Na uvid
Uvjerenje o prebivalištu MUP Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf