VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ehlimana Festa, šefica Odsjeka za matični ured
Telefon: 033/ 56 23 86
E-mail: maticno@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha administrativne procedure je evidentiranje činjenice rođenja svih državljana Bosne i Hercegovine u matičnim knjigama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, Član 55. (“Službene novine FBiH” broj: 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Tačka 86. i 87. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnosioca zahtjeva
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Prezime, ime i pol djeteta
Dan, mjesec, godina i sat rođenja
Mjesto, općina, država rođenja
Državljanstvo
Prezime (oca i majke – za majku rođeno prezime)
Ime (oca i majke)
Dan, mjesec i godina rođenja (oca i majke)
Mjesto i općina rođenja (oca i majke)
Državljanstvo (oca i majke)
Broj lične karte (oca i majke)
Prebivalište – ulica i broj (oca i majke)
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Internacionalni izvod iz MKR Nadležni inostrani matični ured Original Pribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje o kretanju za roditelje i dijete
(ako je punoljetno)
Nadležna Policijska uprava/CIPS Original
Uvjerenja o državljanstvu BiH i FBiH roditelja Nadležna Općina Original
Uvjerenje da nije izvršen upis u MKR i MKD općina po prebivalištu roditelja Nadležna Općina Original
Fotokopija pasoša roditelja stranca Nadležni MUP Kopija
Punomoć ovjerena u skladu sa propisima BiH, ukoliko treća osoba vrši upis u MKR i MKD Notar/Općina Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf