VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ehlimana Festa, šefica Odsjeka za matični ured
Telefon: 033/ 56 23 86
E-mail: maticno@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svako dijete ima pravo u matičnim knjigama upisati oba roditelja u cilju ostvarivanja daljih prava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Porodični zakon FBiH, Član 56. – 71. (“Službene novine FBiH” broj: 35/05); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Ime i prezime
JMB
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Sadržaj izjave
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rodni list djeteta Matični ured Original Pribavljati po službenoj dužnosti
Rodni listovi za roditelje Matični ured Original Pribavljati po službenoj dužnosti
Kopija ličnih karti oba roditelja MUP Kopija
ili na uvid
CIPS prijavnice za roditelje MUP Kopija
Izjave oba roditelja Matični ured Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf