VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na mjesečna novčana primanja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca – branilaca Bosne i Hercegovine, Član 52. i 67. (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12-prečišćeni tekst i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/48 i 48/99); Instrukcija o provođenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine, Svi (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 4/04 i 16/07);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o priznavanju statusa nosioca najvišeg priznanja Federalno ministarstvo za pitanja boraca/FMUP Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o priznavanju prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica Služba za BIZ Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Rješenje PIO Sarajevo – za nosioce “Partizanske spomenice 1941” Federalni zavod za PIO Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o priznavanju prava na porodičnu invalidninu Služba za BIZ Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Potvrda da je podnosilac zahtjeva bio na području Kantona Sarajevo u periodu od 1992.-1995. Godine i na dan 06.02.1999. godine MZ Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o dodjeli najvišeg ratnog priznanja Federalno ministarstvo za pitanja boraca/FMUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju MUP KS Original ili Ovjerena kopija
Vjenčani list Služba za opću upravu Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Ovjerena izjava o mjestu boravišta za period 1992.-1995. i na dan 06.02.1999. godine Služba za opću upravu Original ili Ovjerena kopija
Prijava prebivališta-boravišta MUP KS Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o otvorenom tekućem računu Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, do nastupanja zakonskih osnova za prestanak mjesečnih novčanih primanja
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva