VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mersida Veiz, Stručni saradnik za socijalnu zaštitu
Telefon: 033 562 447
E-mail: mersida.veiz@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana pomoć penzionerima u stanju socijane potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o dodjeli stalne novčane pomoći penzionerima u stanju socijalne potrebe, Svi (12-14-224/14 od 21.01.2014); Statut Općine Centar , Član 24. (“Službene novine FBiH” broj: 49/56 i 51/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrde o prijavi prebivališta za članove porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva

-potrebno za a)b)c)

CIPS Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva

-potrebno za a)b)c)

MUP/CIPS Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista

-potrebno za a)b)c)

Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je podnosilac zahtjeva penzioner ili lice preko 60 godina bez primanja

-potrebno za a)b)c)

Rješenje ili Uvjerenje Zavoda za PIO Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o visini primanja za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva

-potrebno za a)b)c)

Poslodavac ili Zavod za PIO Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o nezaposlenosti članova porodičnog domaćinstva koji nisu u radnom odnosu

-potrebno za a)b)c)

Služba za zapošljavanje/Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje poreske uprave za punoljetne članove porodičnog domaćinstva

-potrebno za a)b)

Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva

-potrebno za a)b)

MUP Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o kvadraturi stambene jedinice

-potrebno za a)b)

ZK izvadak, posjedovni list, izvod iz knjige položenih ugovora ili notarski obrađen kupoprodajni ugovor ili drugi dokaz na osnovu kojeg se nedvojbeno može utvrditi kvadratura stambene jedinice Original ili Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija za oboljele članove porodičnog domaćinstva

-potrebno za a)b)

Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Preporuka nadležnog ljekara o potrebi korištenja određenog lijeka

-potrebno za c)

Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Predračun apoteke za lijek koji je potreban a koji se ne finansira ili sufinansira putem Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

-potrebno za c)

Apoteka Original ili Ovjerena kopija
Tekući račun podnosioca zahtjeva

-potrebno za a)b)

Banka Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva