VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalna pitanja
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović-Hajdarević
Telefon: 033 562 449
E-mail: amra.sabrihafizovic-hajdarevic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postupak po Javnom pozivu radi ostvarivanja Prailnikom utvrđenog prava
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće prestao radni odnos
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Broj telefona
e-mail adresa
Lična karta (broj i PU)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva; MUP KS Original ili ovjerena kopija  –
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva; MUP KS Original ili ovjerena kopija  –
Kućna lista; Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija  –
Dokaz da je radni odnos prestao u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće; Poslodavac Original ili ovjerena kopija  –
Dokaz da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih lica; Služba za zapošljavanje – Biro Centar Original ili ovjerena kopija  –
Dokaz o primanjima punoljetnih članova porodičnog domaćinstva; Služba za zapošljavanje – Biro Centar ili Poslodavac (za zaposlene članove domaćinstva) Original ili ovjerena kopija Potvrda
Dokaz da podnosilac zahtjeva nije ostvario drugi vid pomoći iz nadležnosti Službe; Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Pribavit će se službenim putem!
Tekući račun podnosioca zahtjeva Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva