VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalna pitanja
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović-Hajdarević
Telefon: 033 562 449
E-mail: amra.sabrihafizovic-hajdarevic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postupak po Javnom pozivu radi ostvarivanja Prailnikom utvrđenog prava
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće prestao radni odnos
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta za podnosioca zahtjeva; MUP KS Original ili ovjerena kopija  –
Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva; MUP KS Original ili ovjerena kopija  –
Kućna lista; Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija  –
Ček od penzije ili uvjerenje o visini isplaćene penzije Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje Original ili ovjerena kopija za april tekuće godine-
Uvjerenje da lice starije od 65 godina bez primanja ne ostvaruje pravo na penziju Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje Original ili ovjerena kopija za podnosioce koji nisu penzioneri
Dokaz o primanjima punoljetnih članova porodičnog domaćinstva Služba za zapošljavanje – Biro Centar (za nezaposlene) ili potvrda poslodavca Original ili ovjerena kopija
Dokaz da podnosilac zahtjeva ili član njegovog domaćinstva nije ostvario pravo na novčanu pomoć putem Službe za BIZ, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar Sarajevo Općina Centar Sarajevo Pribavit će se službenim putem
Tekući račun podnosioca zahtjeva Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva