VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalna pitanja
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović-Hajdarević
Telefon: 033 562 449
E-mail: amra.sabrihafizovic-hajdarevic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postupak po Javnom pozivu radi ostvarivanja Prailnikom utvrđenog prava
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće prestao radni odnos
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija  

TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija lične karte za roditelje MUP KS Original ili ovjerena kopija  –
Potvrda o evidenciji prebivališta/boravišta za roditelje CIPS Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured općine Original ili ovjerena kopija Prihvaćeno dostavljanje službenim putem: Da šef odjela pošalje spisak lica za koje se traži rodni list, no ne i pojedinačni dopisi
Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Nadležna školska ustanova Original ili ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje MUP-a o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva MUP Original ili ovjerena kopija
Izjava o posjedovanju motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje uprave prihoda o vlasništvu preduzeća, samostalne radnje i obavljanja dopunske djelatnosti za sve punoljetne članove domaćinstva Poreska uprava Original ili ovjerena kopija
Izjava roditelja da djeca starija od 15 godina nisu stupila u brak ili stekli potomstvo Matični ured općine Original ili ovjerena kopija

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)30 dana

PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVAPreuzimanje obrasca zahtjeva