VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalna pitanja
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović-Hajdarević
Telefon: 033 562 449
E-mail: amra.sabrihafizovic-hajdarevic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postupak po Javnom pozivu radi ostvarivanja Prailnikom utvrđenog prava
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće prestao radni odnos
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija  

TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija lične karte MUP KS Ovjerena kopija  –
Potvrda o evidenciji prebivališta/boravišta CIPS Original ili ovjerena kopija

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana

PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva