VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Velid Đelilović, Stručni saradnik za sport
Telefon: 033/562-474
E-mail: velid.djelilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podrška mladim i perspektivnim sportistima kroz program sufinansiranja njihovog odlaska na internacionalna takmičenja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odluka o sufinansiranju odlaska mladih sportista sa područja općine Centar Sarajevo na internacionalna takmičenja broj: 09/C-36-3/20: 09/C-38-1381/19 od 30.12.2019.;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime (ime jednog roditelja)
lica koje učestvuje na internacionalnom takmičenju
Prezime i ime jednog roditelja / staratelja [za maloljetnu djecu]
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o evidenciji prebivališta / boravišta za lice koje učestvuje na internacionalnom takmičenju CIPS / MUP KS Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Potvrda kluba da je takmičar aktivan član kluba Klub Original ili ovjerena kopija
Dokaz o učešću na internacionalnom takmičenju u tekućoj kalendarskoj godini Organizator takmičenja / klub Original ili ovjerena kopija
Dokaz da troškove odlaska na sportsko takmičenje ne snosi organizator istog Organizator takmičenja / klub Original ili ovjerena kopija
Pregled troškova odlaska na internacionalno takmičenje potpisan od strane lica koje učestvuje na takmičenju ili staratelja Original
Motivaciono pismo lica koje učestvuje na takmičenju Original
Potvrda od banke o otvorenom računu lica koje odlazi na internacionalno takmičenje Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 10 dana
OBAVJEŠTENJE Napomena: ukoliko roditelj / staratelj dostavlja svoj transakcijski račun (Potvrdu od banke), potrebno je da dostavi i svoju CIPS potvrdu o evidenciji prebivališta.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf