VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-473
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podrška učenicima slabijeg imovnog stanja prilikom odlaska na ekskurziju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odluka o dodjeli sresdtava za sufinansiranje troškova ekskurzije za djecu slabijeg imovnog stanja;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime (ime jednog roditelja)
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o mjestu prebivališta učenika CIPS Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Potvrda/obavijet škole o izabranoj turističkoj agenciji, ukupnoj cijeni aranžamana po učeniku; Navesti broj računa agencije i naziv banke Škola Original ili ovjerena kopija
Kućna lista Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Dokaz o primanjima članova domaćinstva
– za zaposlene: platna lista
Poslodavac Original ili ovjerena kopija
Dokaz o primanjima članova domaćinstva
– za nezaposlene: potvrdu o nezaposlenosti
Služba za zapošljavanje KS Original ili ovjerena kopija
Dokaz o primanjima članova domaćinstva
– za neprijavljene u Zavodu za zapošjavanje: Dokaz da nisu u evidenciji Zavoda PIO/MIO
Federalni zavod PIO/MIO Original ili ovjerena kopija
Dokaz o primanjima članova domaćinstva
– za učenike/studente: potvrdu o redovnom školovanju
Škola / fakultet Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE  ///
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf