VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-473
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prekvalifikacija, dokvalifikacija i vanredno sticanje srednjoškolskog obrazovanja nezaposlenih osoba sa područja Općine koje nemaju završeno srednje obrazovanje bilo kojeg stepena, odnosno sticanje znanja i vještina nezaposlenih osoba kako bi se povećale njihove mogućnosti za pronalazak zaposlenja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje troškova vanrednog školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba , broj:  09/C-14-3613/19 od 21.2.2020. godine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime (ime jednog roditelja)
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o mjestu prebivališta učenika CIPS Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Potvrda ili uvjerenje – dokaz o upisu u obrazovnu ustanovu Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija
Predtačun ili potvrda – dokaz o visini troškova školovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije Obrazovna ustanova Original ili ovjerena kopija
Potvrda – dokaz da se podnosilac prijave nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba JU Služba za zapošljavanje KS Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje porezne uprave da podnosilac zahtjeva nema dodatnih primanja po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti ličnim radom i po osnovu izdavanja u zakup stambenih jedinica i poslovnih prostora. Porezna uprava FBiH/Porezna ispostava Centar Original ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac nije za ovu namjenu ostvario finansijsku podršku drugih institucija, ustanova i sl. Nadležna općinska služba Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE  ///
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf