VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-473
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime (ime jednog roditelja)
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju PU Centar Sarajevo Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Ček od penzije za mjesec april tekuće godine ili Uvjerenje o visini isplaćene penzije u mjesecu aprilu tekuće godine PIO / MIO Original ili ovjerena kopija
Kratka biografija podnosioca zahtjeva Poslodavac zahtjeva Original
Dokaz o dužini rada u oblasti kulture ili o osvojenim nagradama/priznanjima u oblasti kulture Poslodavac, udruženje, institucija, ustanova i sl. Original ili ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija
Dokaz o primanjima članova domaćinstva
– platna lista za zaposlene
Poslodavac zahtjeva Original ili ovjerena kopija
Dokaz o primanjima članova domaćinstva
– za nezaposlene potvrdu o nezaposlenosti
Služba za zapošljavanje KS Original ili ovjerena kopija
Dokaz o primanjima članova domaćinstva
– ako nisu prijavljeni kod Zavoda za zapošljavanje; uvjerenje da nisu na evidenciji
Federalni zavod PIO/MIO Original ili ovjerena kopija
Dokaz o primanjima članova domaćinstva
– potvrda o redovnom školovanju
Škola / fakultet Original ili ovjerena kopija
Kopija bankovnog računa Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana
OBAVJEŠTENJE  ///
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf