VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za kulturu i sport
DJELATNOST(I) Kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-473
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime (ime roditelja) i ime lica koje je aktivan član sportskog kluba
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o evidenciji prebivališta / boravišta lica koje je aktivan član sportskog kluba CIPS / MUP KS Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Potvrda kluba da je pojedinac aktivan član kluba Klub Original ili ovjerena kopija
Potvrda kluba o visini mjesečne članarine Klub Original ili ovjerena kopija
Kućna lista o broju članova zajedničkog domaćinstva Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija
Dokaz o mjesečnim primanjima članova domaćinstva Potrebna dokumentacija navedena pod brojevima
5.1, 5.2, 5.3.
  • 5.1 Platna lista ili potvrda o visini plate za posljednji mjesec
Poslodavac Original ili ovjerena kopija
  • 5.2 Ček od penzije
Zavod za PIO/MIO Original ili ovjerena kopija
  • 5.3 Potvrda o nezaposlenosti ili Uvjerenje da lice nije upisano u evidenciji FZ PIO/MIO (u slučaju da nije na evidenciji Zavoda za zapošljavanje)
Zavod za zapošljavanje

Zavod za PIO/MIO

Original ili ovjerena kopija
Potvrda od banke o otvorenom računu podnosioca zahtjeva Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana
OBAVJEŠTENJE  / / /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf