VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Inspektorat
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Urbanistička, građevinska, komunalna inspekcija i inspekcija za ceste
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azra Pondro
Telefon: 033 562 340
E-mail: azra.pondro@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obrada zahtjeva, izlazak na lice mjesta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon, pravilnik
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Lokacija – adresa građevine
Ime vlasnika – korisnika
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
 –  –  –  –
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI)  60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva